Douanegate: Paul, een kribbige rechter, Ollie & de agent

Verder met het verslag van gisteren, waar het vooral ging over de vraag hoe betrouwbaar Paul, ‘onze man in Colombia’ is en of hij gehoord moet worden als getuige. De advocaten vinden van wel, het Openbaar Ministerie, met officier van justitie M. Van Solingen, vindt het niet nodig.

De officier is net als de presidente van de rechtbank van het vrouwelijk geslacht, zij het dat de officier aanzienlijk jonger is. De rechter reageert wat pinnig op advocaat Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van douanier Gerrit G. en Marco E.

Hij kwam al te laat binnen, waardoor hij een stukje had gemist en ze neemt hem nogal kwalijk dat hij zich niet aan zijn toezegging heeft gehouden, die hij in december had gedaan. Dat hij de stukken van Paul zou inbrengen, waaruit zou blijken dat er met medeweten van de douane drugs waren ingevoerd. Kuijpers zegt dat hij niet langer de begeleider is van Paul en dat Stijn Franken dat heeft overgenomen. Franken heeft de rechtbank een brief geschreven.

Rechter: U heeft uitdrukkelijk toegezegd: voor het eind van de maand. Wij constateren dat er niks is binnengekomen.

Kuijpers verwijst naar de brief van Franken: “Daar staat alles in. Ik snap dat de rechtbank dit niet leuk vindt.”

De rechter vindt de brief van Franken “volstrekt niet relevant” in deze discussie.

Het TCI (Team Criminele Inlichtingen) heeft de rechter-commissaris ingelicht over Paul en hem vooral als zeer onbetrouwbaar gekwalificeerd.

Kuijpers: “Daar staat dat Gerrit G. contact heeft gezocht met Paul. Dat is niet zo: Paul heeft Gerrit benaderd met de mededeling dat hij informatie uit hem kon halen. Gerrit is uitgelokt, hij is benaderd, hij is op een spoor gezet, hij is verhoord op een wijze dat er informatie uit hem gehaald ging worden. Het TCI zei: ‘Ga maar eens praten.’ Paul wilde dat doen in Spanje, maar Gerrit heeft hem gevraagd om naar Nederland te komen, Gerrit kon niet reizen. Het TCI haalt Paul naar Nederland. Terwijl hij een straf heeft openstaan. Ze regelen zijn ticket, paspoort en appartement. Als dát geen uitlokking is, weet ik het echt niet meer. Hij is binnen gezet op die truck, daar heeft het TCI vol aan meegewerkt. De gesprekken zijn opgenomen met een apparaat dat door het TCI ter beschikking is gesteld. Het lijkt me alle reden de voorlopige hechtenis van Gerrit te schorsen.”

Ed Manders, advocaart van René F., vindt dat Paul “natuurlijk gehoord moet worden,” maar hij ziet nogal veel beren op de weg. Hij heeft een praktische suggestie: Paul is een Nederlander. De Nederlandse rechter-commissaris kan Paul horen op de Nederlandse ambassade in Colombia, via Skype.

Een ander punt: er lijkt een link tussen een Belgische drugszaak en de Rotterdamse. Maar het Openbaar Ministerie vindt het niet nodig dat de Nederlandse advocaten het hele Belgische dossier krijgen, een door het OM gemaakte samenvatting is wel genoeg. Manders wil graag dat hele dossier digitaal, zodat er met de zoekfunctie gezocht kan worden naar relevante passages. Technisch is er van alles mogelijk in de opsporing, waarom dit niet?

Advocaat Louis de Leon, van verdachte André van der H., begint over het stuk van Kuijpers dat door de rechtbank in de kast is gelegd, in afwachting van wat er nog meer zou volgen. Maar er kwam niks meer.

Rechter: “Wij dachten dat het een voorschotje was. Er was een naam zwart gemaakt, verder hebben we geen enkele conclusie aan het stuk verbonden, niks, niets, nada, we zijn er zorgvuldig en prudent mee omgegaan. De officier van justitie heeft het niet van ons gekregen, we gingen ervan uit: er komt nog tekst en uitleg bij.”

De Leon: “Het stuk mag aan alle procesdeelnemers worden verstrekt, zonder enig voorbehoud, zonder iets zwart te maken.”

Het gaat hier om de eerste twee pagina’s uit het Spaanstalige dossier dat ik in Colombia heb gekregen en dat – zover ik weet – verder niemand compleet heeft. Op de eerste pagina staat een alias van Paul. De Leon is op basis van dat alias gaan googelen en heeft de ware identiteit van Paul ontdekt. Daar heeft hij een uitdraai van laten maken en die aan de rechtbank overhandigd. Waarmee in feite de identiteit van Paul op straat ligt, omdat De Leon de naam ook noemt in de zaal, in het bijzijn van alle verdachten en journalisten.

Wat hem hiertoe beweegt is onduidelijk, het maakt de kans dat Paul inderdaad nog komt om te getuigen in elk geval een stuk kleiner. Maar misschien was dat ook de bedoeling: niet alle advocaten hebben belang bij de komst van Paul. Ed Manders, voor René F., al helemaal niet: in het dossier wordt zijn cliënt aangewezen als opdrachtgever voor de (mislukte) liquidatie van Wim-Ken Aalten. Of dat nu wel of niet waar is, René F. is daar allerminst van gecharmeerd.

De Leon verbaast zich er wel over dat het TCI aan de rechter-commissaris heeft verteld dat Paul onbetrouwbaar en nutteloos was als informant omdat hij zijn informatie gehaald zou hebben uit openbare bronnen. De Leon: “Dit proces-verbaal van twee kantjes gaat vooraf aan alle stukken. Alleen al op basis van deze twee pagina’s kun je vaststellen dat hier niets van terug te voeren is op enige openbare kernbron. Paul is iemand die bomvol zit met zeer concrete informatie. De rechter-commissris kan er ook niks aan doen, maar hij is in het ootje genomen door degenen die de informatie hebben verstrekt.”

Wat hebben de Colombianen met die twee pagina’s (en de rest van het dossier) gedaan? De Leon: “Hebben ze het gedeeld met de landen waar het om gaat?”

De Leon vindt het “irritant dat Paul door het TCI naar Nederland is gehengeld, groen licht had om hier rond te toeren, maar zodra de verdediging hem wil horen, wil het OM hem geen vrijgeleide geven. Dat is de frustratie van wat we hier met zijn allen aan het doen zijn: waarheidsvinding.”

Paul werd ondergebracht in een appartement aan de Wilhelminakade

De Leon: “Paul kwam hier uit eigen belang. Hij kwam om centen te incasseren. Hij heeft van het TCI foto’s gekregen, die bij Martin Kok op de site zijn gezet om druk uit te oefenen op René F. en Dennis van den Berg. Het TCI gaat hier heel ver. TCI faciliteert als het ware een afpersingsoperatie, waarmee zij op voorhand bekend was. Het verstrekken van foto’s die zich niet in het dossier bevinden, maar die wel aanwezig zijn bij politie en justitie. Het is van belang hem als getuige te horen om te weten of dit zo gegaan is. Als dat zo is, is dat een extra domper voor het OM, over de ontvankelijkheidsvraag.”

 

De foto’s waar De Leon het over heeft zijn gemaakt met de mobiele telefoon van Angelique, de vriendin van Dennis van den Berg. Die telefoon is in beslag genomen. De foto’s zijn niet in een dossier opgenomen. Pikant detail: ze zouden gevonden zijn op een usb-stick die bij officier van justitie mr. Boheur zijn gestolen. Diezelfde Boheur die beweert dat ze niks met de Rotterdamse douanezaak te maken heeft, maar haar naam komt wél voor in Colombia. 

Daarvan heb ik een screenshot op de site gezet. Dat is het stuk waar De Leon aan refereert. Maar dat is niet, zoals De Leon denkt, uit het dossier van 2013, maar van recenter datum, om, dat dossier op te vragen. Dit heb ik gefotografeerd bij de officier van justitie in Barranquilla. Staat meer over in dit bericht.

Er volgt een lange lunchpauze, van meer dan anderhalf uur, waarna het de beurt is aan officier van justitie M. Van Solingen. Ze begint met te zeggen dat de verdediging hetb hele Belgische dossier heeft verkregen door ‘kwartetten’, onder andere met Belgische advocaten. Volgens haar is er geen sprake van dat er doelbewust informatie is weggelaten, inzage in het volledige dossier dient te worden afgewezen.

Het onderzoeksteam in Rotterdam was pas in de zomer van 2015 op de hoogte van het Belgische dossier. De enige overeenkomst was het betrokken bedrijf Fruit Forces, “en dat was geen object van onderzoek.”

Over de stukken van Kuijpers: wat hij beweert is niet bevestigd. “Het tegenovergestelde. Paul heeft alleen in het verleden voor de DEA gewerkt. Het initiatief voor de reis kwam van Paul zelf. Het gesprek met Gerrit G. is niet uitgelokt, er is niets verkregen door sturing. Het is niet uitgesloten dat hij meer kopieën heeft gemaakt en aan derden ter beschikking heeft gesteld. Er blijft niets heel van wat door Kuijpers naar voren is gebracht. Het stuk dat door Paul overlegd zou zijn aan de Colombiaanse autoriteiten en van contact daarover met het TCI is niets bekend. Het is niet in handen geweest van het TCI en niet van het onderzoeksteam.”

Dat gaat weer over dat Spaanstalige Colombiaanse dossier. Dat is opgesteld door een CTI-agent in Colombia (die ik ook heb gesproken) in samenwerking met Paul. Het gaat over de aanslag op Wim Ken Aalten, in juli 2003 in Barranquilla. Aalten deed volgens dat dossier vooral zaken met René F., die de opdracht tot liquidatie zou hebben gegeven omdat hij 4 miljoen euro schuld had bij Aalten. Dat dossier bestaat. Het is duidelijk gemaakt om te delen met Nederlandse politie en justitie, er staan hier en daar aantekeningen bij in het Nederlands. Paul zegt ook dat hij het zelf naar een officier van justitie in Nederland (Utrecht) heeft gestuurd, maar hij kan dat niet meer terugvinden. Maar normaal gesproken zouden de Colombiaanse autoriteiten het ook met Nederland hebben moeten delen: het gaat ook over drugstransporten naar Nederland, het slachtoffer is een Nederlander en de vermoedelijke opdrachtgever is een Nederlander.

Officier Van Solingen constateert dat Kuijpers na de lunchpauze niet is teruggekeerd (hij had een zitting in Amsterdam). “Hij is verdwenen als het spannend wordt. Hij heeft zich schaamteloos in allerlei bochten gewrongen om de stukken niet te hoeven overhandigen, een opdracht die voor iedereen duidelijk was. Op 16 december 2016 heeft gij gezegd dat hij toestemming had van Paul en het kartel om stukken te delen, hij had het over Van Traa 2.0. Kletskoek, dus. Maar Schuurman geeft de stukken nu wel. Wat schetst onze verbazing:  De Leon komt met hetzelfde stuk, waar de naam niet is weggehaald. Het lijkt erop dat de rechtbank wordt misbruikt om andere dingen uit te spelen. Het is tijd om een eind te maken aan de onwaarheden. Het verzoek om Paul te horen dient te worden afgewezen. Het levert geen begin van aannemelijkheid op, het is niet in het belang van enige beslissing. Dat geldt ook voor verhoor van de twee Colombiaanse functionarissen.”

Tenslotte moet haar nog iets van het hart. Sinds de start van de zaak zijn er tal van beschuldigingen geweest aan het adres van het OM en de politie. Het OM zou stukken achterhouden, het OM en de politie laten op grote schaal drugs door, het TCI manipuleert de rechter-commissaris, wij zouden de moorden op Zweekhorst en Moerer hebben kunnen voorkomen. Harde beschuldigingen, zonder enige onderbouwing. Zeepbellen en grote woorden. Ze zijn er maar even, als je ze probeert te pakken, gaan ze stuk. Er blijft niets dan lucht over. Het OM vindt het tijd om echt tot een afronding van de strafzaak te komen. De verdediging doet hardnekkig pogingen om de aandacht op politie en justitie, maar er zitten vier mannen die verdacht worden van de invoer van cocaïne, witwassen, omkoping en wapenbezit.

Dan nog even over stukken die niet in het dossier zitten dat de advocaten hebben, maar waar NRC wel over beschikt. Hadden we ’t gisteren over. Een afgeluisterd gesprek tussen Henk E. en zoon Marco. Over de officier van justitie die een miljoen zou hebben gekregen.

Ik kan zo een hele rits voorvallen noemen met officieren van justitie die lelijke dingen doen, maar zich laten omkopen voor een miljoen? Zo dom kan een officier niet zijn. Je bent chantabel en wat moet je met dat geld? Je kunt er niks voor kopen zonder dat het opvalt. Er is veel onduidelijk in de gesprekken, veel ‘niet te verstaan’. Ik vraag me af of dit goed uitgewerkt is en of het echt over een officier gaat.

In de stukken gaat het ook over ene Ollie, die vijf ruggen wil. Het is  niet zo  moeilijk te achterhalen wie dat is. In Rotterdam kent iedereen hem als zoon van een RBC: een Rotterdamse Bekende Crimineel. Goed thuis in de kringen van degenen die ook genoemd worden in ‘douanegate’.

Volgens een bron heeft hij bij René en Dennis gelopen, maar dan in de fase vóór ‘douanegate’. Dennis zegt dat hij sowieso niks met die zaak van de douanier te maken heeft gehad maar dat hij daar in is getrokken. Zou te maken hebben met een zaak uit zijn verleden: BTW-fraude.

De bron: “Nadat beide heren gingen scheiden vanwege de financiën is Ollie via Ernst van B. bij de heren E. terecht gekomen om te werken. De oom van Ollie is getraceerd bij de FIOD. Saillant detail: deze FIOD-man en oom was weer de man/vriend van Gerrit G. wijlen zijn tweede vrouw die toen ook bij de douane werkzaam was. Dus tussen die FIOD-man en Gerrit heerste er spanning, vooral toen bleek dat die FIOD-man volgens zeggen van de boys Gerrit controleerde. De rol van Ollie is zeer dubieus evenals de rol van Ernst van B.”

Ernst van B. is iemand die veelvuldig in de stukken opduikt, ook in het Colombiaanse dossier, maar waar je verder weinig over hoort. Net als over Sjef H., de boekhouder. Sjef heeft nog steeds een uitermate luxe villa op Curaçao, op het resort Boca Gentil (‘Jan Thiel’). Gerrit G. was daar zijn buurman. Ik ben er pas nog even langs gelopen. Sjef was er even niet, die was in Nederland. En Gerrit? De portier kende wel een Gerrit, maar met een andere achternaam. Gerrit zou een villa hebben gehuurd, via wat voor constructie dan ook, en in elk geval niet onder zijn eigen naam op Curaçao hebben gebivakkeerd.

Komen we bij een ander pikant detail, uit de Zeven Geheime Pagina’s van NRC: de corrupte agent.

De Rijksrecherche schijnt veel onderzoek te hebben gedaan naar zowel de officier die in de stukken opduikt als naar deze agent. Nu kan het zijn dat de Rijksrechercheurs beperkt capabel zijn. Wat me niet zou verbazen, ik ken er een paar en die zou ik om geen enkele boodschap sturen, maar je mag toch aannemen dat we ’t hier hebben over behoorlijk hoog gekwalificeerd personeel. Ik had me nog geen half uur in deze stukken verdiept toen ik al wist welke agent er wordt bedoeld. HRC (Half Crimineel Rotterdam) weet dat. Hoe hij eruitziet, wat zijn bijnaam is (iets van een film, laat ik niet teveel verklappen). Hoe kan het dat ik dat wel hoor en die rechercheurs niet? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Verslag van gisteren staat hier

4 Reacties

 1. 1mil justitie
  15 februari 2017 - 12:32

  Niet 5 ruggen 500 ruggen 5 ton hjk

  Reply
 2. 1mil justitie
  15 februari 2017 - 12:38

  Die zaak begint nu wel spannend te worden .
  Meer meer ?? Dossiers??

  Reply
 3. Kalias
  15 februari 2017 - 14:38

  De rechter zou niet kribbig mogen zijn richting de verdediging, maar pislink op het OM tenslotte hebben die niet goed veredeld of opzettelijk de raakvlakken met het Belgische onderzoek opzettelijk aan de rechtbank en verdediging onthouden. Daarnaast zijn de dossiers opzettelijk en met voorbedachte rade opgedeeld zodat de rechter geen totaal beeld kan krijgen. En voor wat betreft de tic en Paul, al deze rechtbank daar blind op gaat varen kan je er donder opzeggen dat deze strafkamer ook niet geheel Koser is.
  En wat betreft die heer Ollie ik weet van kennissen van hem dat hij volwaardig partner was van Rene F en de volle vruchten heeft genoten evenals Ernst van B, waarom worden die door Justine buiten schot gehouden terwijl huisvrouwtjes worden vervolgd voor witwassen, deze hele zaal stinkt als een gierput. Deze rechtbank zal ongetwijfeld weer worden gewraakt omdat ze niet de knoop durft door te hakken wat betreft het horen van Paul en die officier uit Columbia. Ongelooflijk want de totale geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtspraak hangt hiervan af, en in hongerberoep zullen de raadsmannen beter beslagen ten eis komen en deze rechtbank degraderen tot marionetten van het OM. Wat nou waarheidsvinding sinds het beperkte budget om strafzaken af te handelen is het gewoon veehandel geworden in deze bananen republiek. HJK jij net als misdaadjournalist goed bezig complimenten hoor. Grt.

  Reply
 4. Tinus
  17 februari 2017 - 22:21

  Ze zullen allemaal op Gerrit G. na er met een “klein” strafje van afkomen (tussen de 4 en 8 jaar). Denk niet dat die vergismoord en poging liquidatie ergens toe gaat leiden.
  Gerrit daarentegen krijgt denk Ii een douw van 8 a 12 jaar.
  Ontnemingsvordering erbij van paar miljoen is ook nog 3 jaar zitten als je het niet kan betalen.
  Wat denk jij HJK , gaat er wat verrassends gebeuren met die Paul?

  Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.