Reekse moord: bizarre clash tussen deskundigen (Eikelenboom-Loonen)

Reekse-moord

Een professor als getuige-deskundige, wiens leerstoel wordt betaald door een instelling die drijft op de farmaceutische industrie: hoe onafhankelijk is die?

In de Reekse moordzaak ging professor Loonen als een idioot tekeer tegen deskundige Selma Eikelenboom, van Independent Forensic Services in Hulshorst. Haar conclusies waren uitermate schadelijk voor de farmaceutische industrie, indirect de broodheer van Loonen.

Reekse-moord-Patricia-Veldhoen

In de Reekse moordzaak stak Vally (41) zijn vrouw Patricia Veldhoen dood en verwondde hij hun zoontje zwaar. Dat gebeurde in april 2013.  Hij  werd veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging en een schadevergoeding van ruim 55.000 euro .

In hoger beroep spitst de zaak zich toe op de medicatie. De advocaat van Vally, Mark Nillesen, had Selma Eikelenboom als getuige-deskundige opgegeven over de invloed van paroxetine, een middel tegen depressie.

Het staat vast dat Vally in een psychose was geraakt, maar in hoeverre was hij daar zelf voor verantwoordelijk?

Selma is gespecialiseerd op dit gebied, ze kan DNA onderzoeken en vaststellen of iemand gevoelig is voor de verwerking van dit soort medicijnen. Daar heeft ze een artikel over geschreven in een wetenschappelijk tijdschrift (zie hier)

Tijdens de behandeling bij het Hof in Den Bosch was bijzonder hoogleraar klinische farmacologie Anton Loonen, van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de zaal aanwezig. Hij maakte er bezwaar tegen dat Selma als deskundige zou worden gehoord. Het Hof trok zich daar niks van aan, hoorde haar toch en vervolgens gaf Loonen een interview aan het Brabants Dagblad waarin hij Selma een charlatan noemde. Daarop diende Selma een klacht in tegen Loonen.
 
Pikant is dat de leerstoel van Loonen, in Groningen, wordt bekostigd door de Stichting DeltaBouman en het Bestuur van de Stichting Patiëntengelden. Vaak krijgen dit soort stichtingen geld van bedrijven en het zal mij niemand verbazen als de farmaceutische industrie hier ook aan bijdraagt, maar of dat in dit geval ook zo is, is voorwerp van nader onderzoek. Loonen staat wel op de loonlijst van Bigpharma; hij krijgt regelmatig geld van Servier en van Pfizer (zie deze pdf. Vooral dat Servier is een lekker bedrijf. Misleiding, manipulatie, 500 doden. Zie hier.
 
De conclusies van Selma kunnen zeer nadelig zijn voor de pillen-industrie. Daarbij draait het om ontoerekeningsvatbaarheid:  waren de pillen de enige oorzaak van de  plotselinge agressie?
Volgens Loonen kán medicatie een doorslaggevende factor zijn, maar kun je in individuele niet met zekerheid beweren dat er een exclusief en direct causaal verband bestaat tussen medicatie en agressie.
 
Dank je de koekoek…
 
Als hij daar anders over zou denken, kan Delta wel opdoeken met die leerstoel. Dat is als het beschuldigen van een wasmiddelfabrikant van het vernietigen van vezels als je hun product gebruikt (was ooit veel over te doen) en een tabaksfabrikant van het veroorzaken van kanker (als je rookt).
 
Selma heeft hier andere ideeën over en ze is niet de eerste de beste: ze is als een van de weinigen ter wereld gespecialiseerd op dit gebied. Volgens Loonen hecht ze teveel waarde aan bepalende factoren die een verband suggereren, volgens hem is dat te kort door de bocht. 
 
Het gaat over een dna-afwijking die ervoor zorgt dat de medicijnen bij sommige mensen minder goed worden afgebroken, waardoor ze te hoge spiegels van antidepressiva in hun bloed krijgen.
 

Het gaat er in deze zaak niet zozeer om wie er gelijk heeft. Het kan zomaar zijn dat Loonen een goed punt heeft, maar hij is in deze kwestie niet onafhankelijk. Vanwege die leerstoel. 

Selma Eikelenboom heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen Loonen omdat hij haar ‘charlatan’ heeft genoemd en haar publiekelijk aan de schandpaal nagelt.

Volgens haar advocate Esther Vroegh beschuldigt Loonen Selma van commerciële exploitatie, terwijl hij zelf op de loonlijst van de farmaceutische industrie staat.

Het gaat over de behandeling van de zaak op op 17 februari bij het Hof in  Den Bosch, waar  Selma Eikelenboom als deskundige zou worden gehoord in de zogenaamde ‘ Reekse moordzaak’.  

Toen de rechter dit aankondigde, nam Loonen, die ook in de zaal was, ongevraagd het woord en gaf aan dat hij iets wilde zeggen. De rechter stond dit toe.

Er was vooraf enige discussie geweest over de vraag of opgeroepen deskundigen wel of niet als getuigen zouden worden gehoord. De rechter besloot geen van de opgeroepenen als getuigen te horen, maar Selma wél, op verzoek van de advocaat, als deskundige. Omdat zij er nu toch was en omdat zij wellicht een belangrijke aanvulling zou kunnen geven.

Daarop pakte professor Loonen een vel papier uit zijn map en begon voor lezen. ” Ik ben het volledig eens met uw beslissing Eikelenboom-Schieveld niet te horen…”

De rechter onderbrak hem en gaf te kennen dat ze het daar nu niet over gingen hebben en dat hij weg mocht.

Loonen protesteerde, hij wilde doorgaan omdat wat hij wilde zeggen belangrijk was.

De voorzitter onderbrak hem weer  en ontnam hem het woord, waarop boos de rechtszaal verliet.

Die avond had het Brabants Dagblad een bericht onder de kop: ’ Moordzaak Reek op scherp: deskundige noemt andere deskundige ‘ charlatan’.

De volgende dag was Selma in  Zutphen waar ze in de zaak  van Aurélie V . als getuige zou worden gehoord.

De rechtbank wilde haar  vooralsnog niet als deskundige horen, de advocaat van de verdachte, mr. A.R. de Haas, probeerde haar wél als als deskundige te laten benoemen.

De officier van justitie verzette zich daartegen en gebruikte het artikel uit het Brabants Dagblad daarbij. Hij las de kop voor en zei dat er zo door andere deskundigen over klaagster werd gedacht.

Loonen was ook bij deze zitting. Hij wél als deskundige. Hij zei dat ‘die journalist’ zijn woorden verkeerd had vertaald. Niettemin: de rechtbank Zutphen besloot Selma niet te benoemen als deskundige.

Selma deed navraag bij verslaggever Peter van Erp, die  bevestigde dat Loonen haar  wel degelijk als charlatan had betiteld tegenover hem en een verslaggeefster van Omroep Brabant.

In brieven die Loonen aan het Hof in Den Bosch schreef beticht Loonen Selma van het rapporteren van  halve waarheden, onwaarheden, onzorgvuldigheden, onjuiste interpretaties en niet-relevante opmerkingen.  Volgens hem werpt ze rookgordijnen op voor de juristen. Hij vindt haar rapportages “verwerpelijk” en ze zou misbruik maken van medische kennis, niet over voldoende brede wetenschappelijke kennis beschikken, “haar kennis van de neurowetenschappen en psychofarmacologie is beperkt en haar algemene geneeskundige kennis is niet erg breed ontwikkeld.” Haar rapportage zou talloze interpretatiefouten van wetenschappelijke gegevens.”

In deze zaak speelt een andere deskundige, de Deense professor dr. Götzsche, ook een rol. Hij zit wetenschappelijk gezien op dezelfde lijn als Selma Eikelenboom.

Loonen heeft over hem ook weinig positiefs te melden. In een rapport suggereert Loonen dat Götzsche wellicht een geestelijke stoornis heeft en onderzocht zou moeten worden. Reden voor Götzsche om ook een klacht tegen Loonen in te dienen.

Er zijn in deze zaak al wat uitspraken geweest, maar er is gedoe over wie wel en niet bevoegd is om bepaalde oordelen te vellen, dus dit gaat nog wel even duren. We houden de vinger aan de pols… 

 

 

 

1 Reactie

  1. piet
    6 februari 2017 - 23:07

    ach ach professor loonen die ik eens sprak en die vertelde dat hij kon vaststellen dat anti-depressiva niet goed werkten of niet effectief waren maar hij wilde wel betaling hiervoor hebben.
    Heeft een professor waar hoogstwaarschijnlijk de belastingbetaler een deel van zijn studie mede gefinancierd heeft geen recht op enig rendement in de vorm van informatie ten dienste van het maatschappelijk nut zoals informatie dat bepaalde medicatie schadelijk is.

    Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.