Verhoor Astrid (2): praten over een boek, Remmetje als de schakel

Dit gedeelte zal niet voor iedereen gemakkelijk te volgen en te begrijpen zijn. Dat is ook het probleem met televisie: het moet eendimensionaal blijven. Broer schreeuwt, zus scheldt, zus huilt. Veel verder komt het niet.

Tijdens het verhoor kwam mijn boek over Cor een paar keer ter sprake. Astrid suggereerde  dat broer Wim kon beslissen wat er wel en niet in  het boek kwam. Ik heb al eerder uitgelegd hoe dat is gegaan. Ook nu suggereert ze dat weer, maar niet op een vervelende manier en wat ze feitelijk vertelde, klopt ongetwijfeld: dat komt overeen met zoals ik het zelf al had weergegeven. Op dat gedeelte (over het dochtertje) kom ik in een volgend bericht terug, nu eerst iets dat ook over het boek gaat.

(vanaf hier heb ik het aangepast, ik kon het niet terugvinden in Cor, maar inmiddels heeft iemand anders het wel gevonden)

Het gaat over Martin Erkamps. Alias Remmetje. Die heb ik ooit uitvoerig gesproken, als eerste. Opgezocht in Panama. Voor het boek over Cor heb ik hem niet gesproken, maar er staat wel een hoofdstuk over hem in, met gedeeltes uit het interview in Panama.

De aanleiding gisteren waren de zo onverwacht opgedoken geluidsfragmenten. Astrid zegt dat die toevallig tot haar waren gekomen doordat degene bij wie ze het had ondergebracht (blijkbaar op verschillende locaties) ze bij haar hadden gebracht.

Astrid zegt eerst: “Ik heb twee verhuizingen meegemaakt. Tijdens de verhuizingen heb ik meer geluidsmateriaal gevonden. Een aantal heb ik opnieuw uitgeluisterd – eigenlijk wel helemaal – en verstrekt aan het Openbaar Ministerie. Wat mij stak is hoe hij spreekt over Cor, alsof hij een goede band en vriendschap met hem had. Dat steekt de kinderen ook.”

Dat klinkt wat anders dan zoals ze later verklaart: over hoe ze de opnames elke keer zo snel mogelijk het huis uit werkte en elders onderbracht en dat iemand (of meer personen) toevallig die opnames tegenkwamen en bij haar brachten. En dat daar juist de – volgens haar en haar sekte – de meest belastende gesprekken op staan. Zoals ze het eerst vertelde kun je erin horen (althans, dat deed ik): “Het stak mij hoe hij over Cor praatte, ik zal hem nog eens een poepie laten ruiken en ben op zoek gegaan naar meer fragmenten.”

Ze zegt dan:

“Er is een opname waarin ik een boek doorspreek met Wim. Martin Erkamps vertelt dan dat Ter Haak voor hem bemiddelde en dat Cor daar was omdat hij bemiddelde voor Martin Erkamps. Op het moment dat hij (Holleeder) dat vertelt, zegt hij dat het hem niet zoveel deed dat Cor doodging. Van Ter Haak vond hij het wel erg. Dat is ook vreselijk. Maar hij zat te gieren van de pret toen hij daarover praatte. Als je dat hoort, daar spreekt daar geen liefde uit voor Cor, geen vriendschap. Dit zijn elementen die ik belangrijk vind, omdat je iemand hoort in zijn natuurlijke habitat. Dat zijn aspecten die mij triggeren. Dan ga ik wel uitzoeken hoe dat zou kunnen zitten.”

Dan ga ik wel uitzoeken hoe dat zou kunnen zitten…

Maar over welk boek gaat het? Het enige dat ik mij uit alle verslagen herinner is dat Willem en Astrid mijn boek over Cor samen hebben doorgenomen. Astrid zegt: van a tot z. Dat klopt sowieso niet. Ik heb het grootste en meest relevante deel naar Holleeders advocaat gestuurd en daar geen enkele reactie op gekregen. Daarover meer in het volgende bericht, hier is de vraag: gaat het over hetzelfde boek?

(aangepast: inderdaad)

Uit het boek Cor: 

Op de begrafenis van Cor was Martin nadrukkelijk aanwezig. Op
de vraag hoe hij dat ‘emotioneel gezien’ heeft ervaren zegt
hij: “Ik was er betrekkelijk koel onder. Je weet dat zoiets
kan gebeuren. Ik had persoonlijk meer moeite met de dood van
Robert ter Haak, die toevallig die dag net bij Cor was en ook
werd geraakt. Robert was aan het bemiddelen tussen Cor en mij,
wij hadden behoorlijk ruzie. Cor was de machtigste, Cor was de
baas, maar het ging niet goed met hem.

Aldus het fragment, dat ik zelf niet direct kon vinden. Ook omdat het mij totaal niet bijgebleven was als relevant. Ik heb op geen enkel moment gedacht dat die bijeenkomst in Amstelveen iets te maken had met een bemiddeling met Erkamps (en nog niet).

Vandaag, iemand in een reactie bij mij:

“Wat ik zelf erg opvallend vond is dat Astrid (volgens Het Parool) suggereert dat een familielid van Van Hout de hand heeft gehad in de liquidatie van Cor. Het kan haast niet anders dat ze hiermee op Martin Erkamps duidt.

In de verklaringen die Sonja Holleeder in 2015 bij de politie heeft afgelegd laat zij dit ook al doorschemeren. Robert ter Haak is namelijk een goede vriend van Remmetje en Sonja verbaast zich erover dat Erkamps ook gelijk in het ziekenhuis is bij Ter Haak. (Ter Haak werd gelijk naar het ziekenhuis gebracht, terwijl Cor achterbleef in Amstelveen. Sonja was eerst abusievelijk naar het ziekenhuis gereden, omdat een vriendin haar had gezegd dat Cor daar was).

Sonja zegt in het verhoor met de politie dat ze daar wel een beetje haar gedachten over had, maar ze weet niet of dat zo is en ze kan er verder niets over zeggen. Het wordt niet duidelijk waarom ze daar haar gedachten bij had overigens. En vandaag zegt Astrid kennelijk dit.

Dat zou dus betekenen dat in de beleving van de dames Erkamps en Holleeder hebben samengespannen in de liquidatie op Cor. Dat vind ik toch wel een ding. Ik had de indruk dat Erkamps en Holleeder niet de grootste vrienden waren, maar misschien heb ik het mis.”

Aldus de reactie.

Daar is heel wat gepeins voor nodig, om dit goed te duiden. Eerst even wat Paul Vugts in Het Parool schrijft: “Astrid suggereert dat een familielid van Van Hout de hand heeft gehad in de liquidatie van Cor. ‘Ik zal nu wel weer een hoop gedoe krijgen en extra risico lopen…’”

Nog even iets dat Astrid zei: “Martin Erkamps vertelt dan dat Ter Haak voor hem bemiddelde en dat Cor daar was omdat hij bemiddelde voor Martin Erkamps.”

Iets om even goed te laten doordringen. Daar, dat was dat Chinees restaurant in Amstelveen, waar Cor lunchte met Robert ter Haak, Bas Vermeulen en Ariën Kaale junior. Volgens Martin Erkamps was die bespreking bedoeld als bemiddeling van Erkamps met Ter Haak. Ik denk dat heel veel mensen die Cor en Martin kenden, dit heel onwaarschijnlijk vinden. Dat Cor zaken deed met Ter Haak was bekend. Officieel ging dat over boten, onofficieel is er al snel een vermoeden dat boten in dit milieu ook nogal eens een rol spelen als het over iets met drugs of witwassen gaat. De heersende gedachte is dat Cor en Martin een hooglopend conflict hadden (Cor vond dat Martin zijn woning in Vijfhuizen had ingepikt) en nimmer zaken met elkaar zouden doen.  

Hoe is dat gisteren nou besproken? Een fragment. Het gaat over het stiekem opgenomen gesprek bij een Coffee Company, waar Astrid, Willem en Sonja (‘Boks’) bij zijn.

Rechter (Benedicte Mildner): Dan gaat u samen naar binnen, dan gaat het erover of uw broer aardig is of niet. Sonja zegt dan dat ze wil hij haar gelooft. Dan zegt u: “Hij gelooft alleen in zichzelf.” Dan zegt uw broer: “Boks, weet je waarom ik hier nog sta? Ik geloof in mezelf, ze liggen allemaal op de grond, maar ik geloof in mezelf.”

Astrid: Dat is toch zo? Hij staat nog steeds.

Rechter: Je kunt ook denken: ik heb altijd goed mijn positie weten te bewaren. U ziet het als: “Hij heeft ervoor gezorgd dat de anderen eerder lagen.”

Astrid: Hij is degene die is overgebleven. Daar is hij heel slim, sterk en daadkrachtig in. Hij staat nog steeds. Er waren er veel die het op hem gemunt hadden. Mieremet, Endstra, hij is er nog steeds. Omdat hij eerder was dan hun.

Rechter: Het gesprek van 26 december met Sonja, daar was u niet bij. Dat gaat over dat Sonja in Amerika is geweest, naar de filmset. Ik wil u er toch iets over vragen: uw broer zegt dat hij alleen maar ellende van haar heeft. Met Van der Bijl, met de familie van Cor. Als Thomas zijn mond had gehouden, was hij niet veroordeeld, zegt hij tegen Sonja.

Astrid: Hij vindt dat hij in Kolbak veroordeeld is op Thomas van der Bijl.

Rechter: Hij zegt: als Sonja dat geld had gegeven, was er niets aan de hand geweest.

Astrid: Daar heb ik wel een gedachte over. Dat begint bij tijd en plaats en de opmerking van Martin Erkamps, dat Cor voor hem aan het bemiddelen was en dat hij samen met Martin Erkamps de erfenis wel zou regelen. Dat zie je in de aantekeningen van Peter (de Vries): een maand na het overlijden van Cor zegt Remmetje (Martin Erkamps) tegen Peter… Het gaat over een film, Boellaard zou meedelen, en hoe heet die ander, Meijer; en Wim, daar had-ie schijt aan, die moest eerst maar eens afkomen met het deel waar hij recht op had.

 (Holleeder zegt dat Cor aan Frans Meijer en Jan Boellaard 250.000 euro had beloofd, zijn moeder, broers en zussen ieder 100.000).

Zij zouden samen de erfenis van Cor regelen. Dat heeft Rem ook tegen mij gezegd. Als ik dan een bandje afspeelt waarin hij het heeft over het boek van Remmetje, dan zegt hij tegen mij: “Hij heeft het zelf gedaan! Ik snap het wel!” Dat is geen bewijs, maar ik tel het bij elkaar op. Als ik dan nog eens naar mijn zusje ga en dit wil vertellen, is het enige wat ze zegt: “Het is Ter Haak.” Dan zeg ik: “Hoe kun je dat nou weten?” Dat heb ik nooit iemand verteld.

Rechter: Hoe weet ze dat dan?

Astrid: Hij maakt zich zo druk om de familie van Cor, omdat ze meer weten. Ik kijk naar de feiten. Cor is op een tijd en plaats, waar niemand anders van weet. Dat heeft hij geregeld met Ter Haak. Ter Haak is dood. Hij zegt: “Het is Ter Haak.” Met degene waar de afspraak om draaide gaat hij de erfenis regelen. Mensen gaan steeds meer zeggen. Hij heeft niet één keer gezegd: ‘Mijn schoonzusje komt op voor de dood van mijn broer.” Daar hoor je niemand over. Het is hún erfenisverhaal. Hun voelen zich tekort gedaan. Het is hún probleem. Ik snap wel dat het vervelend is, als er iets beloofd is. Net zoals bij de tweede aanslag, toen is ook een deel van de Achterdam beloofd. Als je achter de erfenis aanzit en je krijgt niks, daarom is hij zo gefrustreerd. Sonja had moeten afdelen met die mensen, omdat het hem wordt nagedragen. Dat is een altijd lopend risico voor hem. Ik snap hem wel. Hij is bang dat ze verklaren over de moord op Cor. Dan denk ik: “Ik weet wel waarom jij zo gefrustreerd bent en waarom Sonja wel móest delen, omdat jíj ze dingen hebt beloofd, terwijl ze nergens recht op hebben.”

Rechter: En daarin is Martin Erkamps de schakel.

Astrid: Ja, die is voor mij de schakel. Hij (Willem) kan het naar Leen Bosnie douwen, of wie dan ook, maar voor mij is er een heel andere schakel. Ik weet dat ik er geen vrienden mee maak en dat ik nog meer veiligheidsrisico loop, maar dát is zijn zorg.  Daar ben ik van overtuigd, hè? Zijn manier van doen kennende, zijn manier van praten kennende, over dat boek, “hij heb het zelf gedaan.” Dan weet ik wel hoe laat het is. Die had ik nooit aan zien komen. Dat je dubbel verraden wordt.

Rechter: Wie?

Astrid: Die vriend en misschien wel… Laat ik dat maar niet uitspreken. Dat gaat wel ver. Dat is zijn zorg om die familie, dat die gaat praten.

Aldus het fragment. Hier wordt werkelijk van alles door elkaar gehaald.

“Het boek van Remmetje”: ik heb geen idee.

Naar Leen Bosnie douwen? Dat was volgens Holleeder de lokker bij de eerste aanslag, niet bij de laatste in Amstelveen waar het hier over gaat.

Het kan zijn dat ik iets heb gemist, maar de Achterdam als motief bij de tweede aanslag (die in Buitenveldert, bij de woning van Sonja. Kort na de liquidatie van Sam Klepper. Er is geen enkele twijfel dat Mieremet daar de opdrachtgever was).

Als Sonja zegt: “Het was Ter Haak” bedoelt ze dat Ter Haak de lokker is geweest. Dat was vrij algemeen bekend al, toen. Niet dat hij dat bewust had gedaan, maar dat de verkeerde mensen wisten dat hij daar die afspraak met Cor had. 

(wordt vervolgd)

 

10 Reacties

 1. Jaap
  13 maart 2018 - 12:00

  Het is verbijsterend te concluderen dat men (justitie) zo weinig aan waarheids vinding gedaan heeft ivm Cor z’n liquidatie.
  Als Ter Haak in Amsterdam was ,spraken zij altijd af in Amstelveen, Ter Haak zou die dag op bezoek gaan bij Charles Z in de gevangenis Norgerhaven, maar Charles Z had afbericht gegeven aan z’n vriendin daar er een ander op bezoek kwam.
  Nou dat is A) administratief niet mogelijk ( bezoek moet een week van te voren aangevraagd worden)
  B) makkelijk via bezoek administratie na te kijken.
  Wie is er de weken daarvoor op Woensdag (andere boezoekdag) op visite geweest bij Charles Z? Er zou toch over gesproken,moeten zijn er zal dan geld op tafel gekomen moeten zijn of een oude schuld weggepoetst?
  Ter Haak was de onbewuste Lokker aangestuurd door Charles Z en of Charles zijn vriendin.
  Kan niet anders concluderen dat het OM dit onder de pet heeft gehouden,maar met welk doel?

  Beste Jaap,

  Dat ‘aangestuurd’ is onzin, toeval bestaat.

  Hendrik Jan

  Reply
  • Jaap
   13 maart 2018 - 16:14

   Ja verkeerde zinsopbouw,moet zijn opgeofferd en natuurlijk bestaat toeval,alleen in dit soort zaken gelooft geen mens dat en al helemaal geen jongens uit het milieu

   Reply
 2. broe
  13 maart 2018 - 13:30

  “Er is een opname waarin ik een boek doorspreek met Wim. Martin Erkamps vertelt dan dat Ter Haak voor hem bemiddelde en dat Cor daar was omdat hij bemiddelde voor Martin Erkamps. Op het moment dat hij dat vertelt, zegt hij dat het hem niet zoveel deed dat Cor doodging. Van Ter Haak vond hij het wel erg. Dat is ook vreselijk. Maar hij zat te gieren van de pret toen hij daarover praatte. Als je dat hoort, daar spreekt daar geen liefde uit voor Cor, geen vriendschap. Dit zijn elementen die ik belangrijk vind, omdat je iemand hoort in zijn natuurlijke habitat. Dat zijn aspecten die mij triggeren. Dan ga ik wel uitzoeken hoe dat zou kunnen zitten.”

  Volgens mij heeft Erkamps in een verklaring gezegd dat Ter Haak voor hem bemiddelde met Cor omdat hij daar ruzie mee had. Erkamps heeft daarin verklaart dat hij meer moeite had met de dood van Ter Haak dan met Cor.

  Beste Broe,

  Inderdaad, maar ik zal het er nog even duidelijker bij zetten.

  Hendrik Jan

  Ik snap alleen niet wie was aan t gieren Holleeder? Toen hij dat las dat Erkamps dat gezegd had?
  Bedoel je dat zo HJK?

  Reply
 3. Harrie
  13 maart 2018 - 14:27

  Nou, al zou WIllem gieren. Zat mensen die heel ergerlijk kunnen reageren op iemands leed. Als je het er ook nog eens naast legt, dat Willem Cor meerdere keren heeft gewaarschuwd om geen Ripdeals meer te doen met zijn dronken kop, dan kan ik me een lach en een traan wel voorstellen. Nog een geluk dat iemand zo lang blijft rondlopen met zoveel vijanden en zoveel waarschuwingen.

  Reply
 4. Siem
  13 maart 2018 - 19:16

  @HJK

  Quote: Ik heb het grootste en meest relevante deel naar Holleeders advocaat gestuurd en daar geen enkele reactie op gekregen.

  – In een verklaring van Astrid staat een heel andere gang van zaken over het manuscript Cor beschreven:

  Getuige verklaarde, dat haar broer Wim Holleeder, een man genaamd Ferry de Kok had gestuurd
  naar de schrijver Korterink met de opdracht om dit op te halen. De bedoeling van Wim Holleeder
  was inzage te verkrijgen in het nog uit te brengen boek zicht te krijgen op voor Holleeder schadelijke
  passages daarin. Volgens het vermoeden van de getuige heeft haar broer Wim Holleeder mogelijk
  zogenaamde “sturende” informatie verschaft aan de schrijver. Mogelijk heeft Holleeder dit zelf gedaan volgens de getuige, maar ook behoort volgens getuige tot de mogelijkheden, dat hij daarvoor andere personen heeft ingeschakeld.

  Beste Siem,

  Dat klopt dus niet. Maar ze heeft het ook over ‘vermoeden’ en ‘mogelijk’.

  Hendrik Jan

  Reply
 5. Poes
  13 maart 2018 - 19:21

  Dit is wat Fred Ros zei over de reactie van Willem op de liquidatie van Cor;

  “Wat ik van Danny Kuiters gehoord heb was dat ze in het café stonden, dat Holleeder binnen kwam en van Hout was net omgekomen en dat Dino Soerel en Danny stonden te proosten, een beetje lachend, en dat hij, nou ja, een beetje bleek, werd me zo verteld, helemaal niet echt blij was dat het alsnog gebeurd was. Hij was op dat moment eigenlijk helemaal niet zo enthousiast. Terwijl hun dat op dat moment wel waren.”

  Reply
 6. dikke Lien
  13 maart 2018 - 19:22

  Dus als ik het goed lees in je stuk verklaart Astrid nu dat Sonja wist dat ter Haak de lokker was en dat Sonja dat riep. Dat vervolgens Astrid aan Sonja vraagt : “hoe kun je dat nou weten?”
  Hieronder het opgenomen gesprekje waarin Holleeder onverstaanbaar voor iedereen zou hebben gezegd dat ter Haak de lokker was. Ik geef toe ik snap er niks meer van na jouw verhaal hierboven.

  De lokker c.q. tipgever op de fluistertape

  Naar wetenschap van Astrid op het moment van opnemen, zou uit verklaringen van kroongetuige Fred W.C. ROS blijken dat ofwel getuige Ad van HOUT ofwel getuige Gerrie VERMEULEN hebben weggetipt waar Van HOUT zich bevond; te weten in een Chinees Restaurant te Amstelveen.

  A: gefluister ja (zucht) Ros heeft iemand aangewezen, of die heeft dan gezegd: Het is
  W: Ja?
  A: gefluister bezig met de tipgever gefluister getipt.
  W: ja, gefluister.
  A: de tipgever die heeft getipt in Amstelveen die Amstelveen heeft weggetipt. Gefluister. W: Heh?
  A: dus hij zegt, Ros zegt dat diegene die op beelden te zien is van hoe-heet-het. Op TV weetje, wat je kunt zien. Degene die heel druk heen en weer loopt: Dat is de tipgever.
  W: de tipgever was: gefluister
  A: gefluister andere zaken gefluister.
  W: gefluister tipgever.
  Vanaf 3.25 minuten verder onverstaanbaar gefluister op de voorgrond.
  W: gefluister nee nog niet.
  A: gefluister in dat boekje, weet je wel, met foto gefluister. (3.43)
  W: gefluister ja?

  Vervolgens als Willem weg is:
  Dan, bij 20. 15, hardop gesproken tussen Astrid en Sonja:

  A: Het is iemand heel anders. Het is een heel ander iemand. Het is niet Bassie.
  S: Nee? Maar dat riep die wel.
  A:Ja.
  S: Maar nou weten we het toch.
  A : Ja
  S: Het staat er toch op, nu?
  A: Nou ja, maar hij zei het zó zacht.

  Reply
  • Batman
   14 maart 2018 - 02:33

   HJ zou het dit boek kunnen zijn ? https://www.bol.com/nl/p/de-heineken-ontvoering/1001004007515148/ Ik had het ooit zelf. Maar nu niet meer en kan dus niet checken of Erkamps hier ook iets zegt over de ontmoeting met Ter Haak.

   Er wordt wel gezegd dat Martin Erkamps er enkele onthullingen in doet en het feit dat het over de heineken-ontvoering gaat, zou kunnen verklaren waarom Astrid het ook met Willem bespreekt. Het boek is echter al in november 2011 uitgebracht, dus de manuscripten zouden dan voor die tijd doorgelezen en gecorrigeerd moeten zijn. Dat zou kunnen betekenen dat het niet om dit boek gaat.

   Of, als het wel om dit boek gaat, zou dat betekenen dat Astrid al voor November 2011 geheime opnames maakte van haar gesprekken met Willem.

   Dat was overigens mijn zelfde opmerking bij het verhaal van Dikke Lien hierboven. In de verklaringen van Sonja verwijst ze naar het gesprek over de lokker en zegt dat Willem in de gevangenis tegen Astrid heeft gezegd dat dit Ter Haak was. Ik wist niet dat er ook opnames van dit gesprek waren, maar kennelijk zijn die er. Dat betekent dat ze al voor Willem’s vrijlating zijn begonnen met opnames maken. Dus in ieder geval al voor januari 2012.

   In 2011 (Willem zat toen nog vast) sloot Sonja overigens een deal met het OM over de erfenis van Cor van Hout. Als de dames daadwerkelijk al in 2011 zijn begonnen met opnemen, heeft het er in ieder geval de schijn van dat er wel degelijk een link ligt tussen de start van de opnames en het sluiten van de deal met het OM.

   Dan is het gene wat aan de buitenwereld vertelt is, namelijk dat Willem na zijn vrijlating iedereen ging lopen bedreigen (Peter R. de Vries, Sonja omdat in 2013 het geld van het huis in Spanje vrij zou komen, etc.) niet DE reden dat de dames uiteindelijk besloten mee te werken met het OM. Die beslissing was al veel eerder genomen.

   Reply
 7. Siem
  14 maart 2018 - 16:36

  Quote: Maar over welk boek gaat het?

  Ik vermoed: Koud bloed nr 21 (uitgave oktober 2013)

  Dat tijdschrift werd op 20 oktober 2013, samen met het boek Jacht op crimineel geld, door Astrid aangeschaft waarna met broer Wim de inhoud werd besproken.

  Reply
 8. dikke Lien
  14 maart 2018 - 22:54

  blz 47 copie manuscript Korterink

  Op de begrafenis van Cor was Martin nadrukkelijk aanwezig. Op
  de vraag hoe hij dat ‘emotioneel gezien’ heeft ervaren zegt
  hij: “Ik was er betrekkelijk koel onder. Je weet dat zoiets
  kan gebeuren. Ik had persoonlijk meer moeite met de dood van
  Robert ter Haak, die toevallig die dag net bij Cor was en ook
  werd geraakt. Robert was aan het bemiddelen tussen Cor en mij,
  wij hadden behoorlijk ruzie. Cor was de machtigste, Cor was de
  baas, maar het ging niet goed met hem.

  Beste DL,

  Dank, ik pas het aan!

  Hendrik Jan

  Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.