Peter en Willem: de ruzie over de film

Tijdens zijn verhoor als getuige in de Holleeder-zaak op maandag 9 april in de Bunker komt Peter de Vries ineens op de proppen met een door Holleeder getekende verklaring waarin hij afstand doet van alle rechten op het boek en de film over de Heinekenontvoering. Zowel Peter de Vries als Astrid Holleeder hadden al een keer tegen Willem gezegd dat deze verklaring er was, maar hij had ‘m nooit gezien en kon zich ook niet voorstellen dat hij zoiets had getekend.

Er is hier hoe dan ook een merkwaardig spelletje gespeeld. Voor de Amerikaanse verfilming was het van cruciaal belang een afstandsverklaring te hebben van Holleeder. Het leidt weinig twijfel dat deze op enigszins slinkse wijze is verkregen: Peter de Vries had een voorbeeldbrief aan Sonja gegeven en haar precies laten zien hoe en waar Willem moest tekenen. In de veronderstelling dat hij papieren tekende voor zijn ziektekostenverzekering, moet hij zijn handtekening, zijn naam, de plaatsnaam en de datum hebben gezet.

Het lijkt erop dat Holleeder zich terecht in de maling genomen voelde. Toen hij dat ontdekte en erover tekeerging tegen Sonja, werd dat gesprek stiekem opgenomen. Heel Nederland heeft dat inmiddels vele keren kunnen horen, in nieuwsprogramma’s en talkshows.

Dit speelde allemaal in de periode dat Holleeder vrijkwam uit de gevangenis. Op de dag van zijn vrijlating, 27 januari 2012, zit Peter de Vries bij De Wereld Draait Door, met als tafelheer Marc-Marie Huijbregts. Hij heeft ’s middags een ontmoeting gehad met Holleeder en ‘de eerste foto’ gemaakt. Het is om allerlei redenen een gedenkwaardig gesprek.

Ik heb dat gesprek nagenoeg compleet uitgewerkt, met aanvullingen uit dossiers en van het verhoor van maandag 9 april, waarbij Peter en Willem elkaar in de haren vliegen en Willem Peter ‘een smerige oplichter’ noemt en zegt dat hij eringeluisd is. Een aardig detail aan het eind is dat Matthijs van Nieuwkerk vraagt of Peter het met Willem nog heeft gehad over de film. Voor de goede orde: het gesprek staat als fragment op Youtube. Daar kom je uit als je op bovenstaande afbeelding klikt. Vreemd genoeg stopt het gesprek als het over de film gaat, wie het hele gesprek wil zien moet de complete aflevering terugkijken (dat kan via deze link)

Aardig detail: De Jakhalzen hebben ook een item over de vrijlating gemaakt, jakhals Erik is in de Jordaan. Hij interviewt ook zanger Ben Cramer, die optrad tijdens het feest in het Marriott Hotel, nadat Cor en Willem waren vrijgekomen na het uitzitten van hun straf voor de Heinekenontvoering. Ben kreeg een telefoontje van Freddy Heineken zelf…

Een ander fragment, uit het verhoor van afgelopen maandag 9 april:

Advocaat Sander Janssen: Op die opnames hebben we kunnen horen dat er met Willem Holleeder een hoop gedoe was over die film, hij was boos om dezelfde reden als: “Ik wil die film niet, mijn kind zit op school, het komt weer in de media.” Heeft u daar met hem over gesproken?

Peter: Ja, daar hebben we over gesproken en dat heeft ertoe geleid dat er een verklaring door Willem Holleeder is getekend waarin hij uitdrukkelijk toestemming geeft tot het maken van de film en bevestigt dat hij geen aandeel daarin hoeft te hebben en dat er nooit een afspraak over is gemaakt. Die verklaring is klip en klaar en het verbijstert mij dat hij loopt te chicaneren daarover. Die verklaring is 100 procent duidelijk, er staat in dat die film er komt, dat hij er geen bezwaar tegen heeft, dat hij nooit in het boek heeft meegedeeld en dat dat ook voor de film geldt. What more is there to say?

Rechter Frank Wieland: Een handtekening misschien? Heeft hij iets getekend?

Peter: Natuurlijk heeft hij getekend.

Rechter: Waar is die verklaring?

Peter: Die zit in mijn map.

Officier van justitie Sabine Tammes: Wij hebben hem ook.

Rechter: U heeft een fijne neus voor het selecteren van wat u nodig heeft vandaag.

Peter: Sommige dingen zijn belangrijk, meneer de voorzitter.

Holleeder: Mag ik wat zeggen, meneer de voorzitter? Ik heb het net gezien, ik heb alle aantekeningen van Peter de Vries. Het is niet mijn handschrift, pertinent niet, ik schrijf schuin.

Tammes: Uw handschrift zit in het dossier, meneer Holleeder.

Peter: Ik hecht er wel aan om dit misverstand op te helderen. Meneer Holleeder slaat de plank helemaal mis. Hij beschikt over een kopie die inderdaad niet door hem is getekend, dat is zijn handtekening niet. Hij heeft een kopie gekregen waar mijn handtekening op staat, omdat ik heb getekend, omdat ik aan Sonja heb duidelijk heb gemaakt: kijk, hier moet Willem Holleeder tekenen en op deze manier. Dat heb ik haar uitgelegd omdat ze dat niet begreep, ik heb een soort van pro-formahandtekeningetje gezet. Maar ik heb hier de verklaring die door Willem Holleder is ondertekend, hier staat gewoon zijn handtekening onder.

Tammes: Die hebben wij niet.

Peter: Dit is ondertekend en hij heeft erbij geschreven:  Amstelveen, 4 april 2012. Precies zoals ik ook had gevraagd of hij dat wilde doen, omdat ik wilde voorkomen dat hij achteraf zou verklaren dat het niet door hem geschreven of getekend was. Dit is gewoon de verklaring die Willem Holleeder op 4 april 2012 heeft ondertekend. Als u mij toestaat zou ik de inhoud wel willen oplezen.

Holleeder: Mag ik wat zeggen?

 Janssen: Wie heeft dit opgesteld?

Peter: Dit heb ik opgesteld.

Janssen: Wat ik hier heb zijn de kopieën hoe het ondertekend moet worden.

Peter: Dit is mijn handschrift, waarbij ik Sonja uitleg dat hij niet alleen zijn handtekening moet zetten, maar ook de datum, zodat later altijd door deskundigen kan worden vastgesteld: dat is onmiskenbaar Willem Holleeder.

Janssen: Heeft Sonja u nog verteld hoe het verder gegaan is?

Peter: Dat Willem dit getekend heeft.

Janssen: En het origineel aan u teruggegeven.

Peter: Vindt u het goed dat ik het u voorlees? Er is al veel gezegd en geschreven, misschien is het voor alle betrokkenen goed om te weten waar hij voor getekend heeft. 

Het hele verslag staat hier

17 Reacties

 1. Jacqueline
  16 april 2018 - 10:00

  Ik heb ook een leuke brief van een getuige volledig gedicteerd door Peter R .. de intelligentie van Sonja en Renetta is net zo hoog als de waterstand destijds in kelder P van het Hoofdbureau .. 0 cm ..

  Reply
  • Pietje Bell
   16 april 2018 - 12:21

   PRdV komt er wel mee weg,want Louis zit nog steeds vast, sterkte

   Reply
 2. Andre
  16 april 2018 - 10:13

  De bedrieger wordt bedrogen. Prima toch? Was dit een pedofiel dan hoorde je amper geklaag over deze gang van zaken….

  Reply
  • marc
   17 april 2018 - 09:26

   Klopt , vreselijk soort mensen pedofielen , maar er vallen geen dooien, dit soort lui zijn halve volkshelden met vreselijke dingen op hun geweten , word tegen opgekeken , oh dit en dat , bij de pedofiel moet van alles worden afgehakt en zonder proces opgehangen worden , lekker makkelijk

   Reply
 3. Frank
  16 april 2018 - 13:14

  De aanname dat Holleeder dacht dat hij ziektekostenverzekering aan het ondertekenen was wordt wel heel gemakkelijk gemaakt. Met welk bewijs wordt dit onderbouwd. Holleeder liegt zijn hele leven alles bij elkaar maar nu spreekt hij opeens keurig te waarheid . Lachwekkende journalistiek dit.

  Reply
  • Jacqueline
   16 april 2018 - 18:28

   Als je net vrij bent heb je een hoop te regelen .. o.a. verzekeringen. Eind januari 2012 kwam Holleeder vrij. Hoeft dus geen aanname te zijn.

   Reply
  • Clenelo Alvarez
   16 april 2018 - 20:26

   De aanname dat Holleeder dit bewust zou tekenen vind ik lachwekkender.

   Reply
 4. Siem
  16 april 2018 - 14:44

  Tijdlijn:

  Quote: Advocaat Sander Janssen: Op die opnames hebben we kunnen horen dat er met Willem Holleeder een hoop gedoe was over die film, hij was boos om dezelfde reden als: “Ik wil die film niet, mijn kind zit op school, het komt weer in de media.” Heeft u daar met hem over gesproken?
  Quote: Peter: Ja, daar hebben we over gesproken en dat heeft ertoe geleid dat er een verklaring door Willem Holleeder is getekend waarin hij uitdrukkelijk toestemming geeft tot het maken van de film en bevestigt dat hij geen aandeel daarin hoeft te hebben en dat er nooit een afspraak over is gemaakt.

  – Het bewuste gesprek tussen Sonja en Willem vond plaats op: tweede kerstdag, 26 december, 2013

  – De datum op de verklaring die Willem Holleeder heeft ondertekend: 4 april 2012. Dat is ruim eenentwintig maanden voor het roemruchte gesprek.

  Reply
  • Batman
   16 april 2018 - 18:06

   Kennelijk kwam Willem er toen pas achter dat hij dit document getekend had. Persoonlijk lijkt mij dit ook eigenaardig:

   Advocaat Janssen: Heeft u daar met hem over gesproken?
   Peter: Ja, daar hebben we over gesproken en dat heeft ertoe geleid dat er een verklaring door Willem Holleeder is getekend waarin hij uitdrukkelijk toestemming geeft tot het maken van de film en bevestigt dat hij geen aandeel daarin hoeft te hebben en dat er nooit een afspraak over is gemaakt.

   Waarom zou je als je er met hem over gesproken hebt, hem dan niet gelijk zelf dat document laten ondertekenen ? Zou mij normaal lijken als je hier met elkaar als vrienden een goede, uitvoerige en eerlijke discussie over gevoerd hebt.

   Ook dit soort zinnen:
   – Hij “uitdrukkelijk” toestemming geeft
   – Die verklaring is klip en klaar
   – Het verbijstert mij dat hij loopt te chicaneren daarover.
   – Die verklaring is 100 procent duidelijk
   – Er staat in dat die film er komt, dat hij er geen bezwaar tegen heeft, dat hij nooit in het boek heeft meegedeeld en dat dat ook voor de film geldt.

   M.a.w. er was 0% ruimte voor misverstand. Peter had Willem alles “klip en klaar” uitgelegd, het was hem 100% duidelijk en hij had dit document getekend en al zijn eventuele rechten opgegeven. Waarom ? Als vriendendienst ? Wat was het belang voor Willem dit te doen ?

   En rara toch bleek er wel degelijk ruimte voor misverstand, want kennelijk, je verwacht het niet, had Willem het in zijn hoofd gehaald verhaal te komen halen bij Peter. Die hem daarna, ook als vriendendienst, nog even aan 3 jaar bajes hielp.

   Het is gewoon totaal niet geloofwaardig dat Peter dit uitvoerig met Willem besproken heeft. Het was al hoog en breed bekend, dat Willem a) zowieso het boek al niet wilde. (Wat Peter ook toegaf tijdens de verhoren) en b) dat hij en de mede-ontvoerders ook de film niet wilde. Peter had hiertoe al eerder een poging ondernomen, maar moest met de staart tussen de benen terug naar de amerikaanse producenten omdat Cor er, na overleg met de overige ontvoerders, een stokje voor gestoken had.

   Valt mij wel vaker op dat Peter super-principieel naar andere mensen toe is, maar zelf zijn principes nog al makkelijk laat varen als hij er een geldelijk voordeel mee kan behalen.

   Reply
   • marc
    17 april 2018 - 09:19

    Klopt ! maar bizar is dat kleuter verhaaltje over die ”pro forma handtekening ” , of die twee geslepen tantes niet weten waar de handtekening moet komen, als je dat al doen wilt zet je een markering met een kruisje waar de handtekening moet komen of ben ik gek !?

    Reply
  • Spider
   17 april 2018 - 12:34

   Hoi Siem,

   Zou het ook evt. mogelijk zijn dat Holleeder idd april 2012 de verklaring heeft ondergetekend en daar naderhand spijt van heeft gekregen en dus in december 2013 dit op een nadrukkelijke wijze aan de de vries heeft meegedeeld?

   Reply
 5. J
  16 april 2018 - 22:06

  Ondanks alle kritiek die je terecht op Peter de Vries kunt hebben, Holleeder is zelf verantwoordelijk voor waar hij zijn handtekening onder zet. Als hij iets tekent wordt hij geacht de inhoud gelezen te hebben en te kennen. Blind je krabbel onder allerlei stukken zetten is op zijn zachtst gezeg niet slim. Tekenen zonder van de inhoud kennis te nemen en dan terugkrabbelen is ongeloofwaardig en verwijtbaar.

  Reply
  • Batman
   17 april 2018 - 03:00

   Denk dat je juridisch wel gelijk hebt. Zegt wat mij betreft alleen erg veel over het handelen van Peter, die niet zo “recht door zee is” als hij altijd doet voorkomen.

   Is totaal niet aannemelijk dat dit document na een uitvoerige discussie over de voor- en nadelen tussen Willem en Peter (wat je tussen vrienden zou mogen verwachten) door de eerste met zijn volle bewustzijn ondertekend is. En dan een beetje in de rechtszaal zeggen dat je totaal verbijsterd bent.

   Reply
   • Harrie
    17 april 2018 - 16:07

    Ik denk juist niet dat de Vries juridisch gelijk krijgt. Als jij meerdere papieren onder je neus krijgt die je moet tekenen, vanwege ziektekosten of wat dan ook, dan is dat gewoon ongeldig. Maar wat is nu dat pro forma papiertje? Is dat een blanco vel, waar een datum en handtekening is neergezet, waar later de inhoud tussen is gedrukt? Volgens mij kun je iedereen er op deze manier wel inluizen, dat is vrij simpel met een goed inleidend verhaaltje van dat het nodig is voor sus en zo. Als Holleeder gewoon aangeeft dat hij niet heeft getekend en niet geweten heeft waarvoor hij heeft getekend, dan is het gewoon ongeldig lijkt me. Dan moet de Vries even opnieuw een contractje opstellen, dat is zo gepiept.

    Reply
  • Mr. Wilson
   17 april 2018 - 06:13

   Wat een onzin. Als dat zo is laat dan alle oplichters maar vrij want kennelijk zijn hun slachtoffers zelf verantwoordelijk. Het verhaal is dat Holleeder zogezegd een heel gevaarlijke man is die zijn beste vriend heeft laten vermoorden. En zo’n man gaan Peter R de Vries en drie vrouwen die zogezegd doodsbang voor die man zijn, oplichten. Dat gelooft dus helemaal niemand.

   Reply
 6. marc
  17 april 2018 - 09:22

  Proforma handtekening ? nieuw woord , uitgevonden door Peter R de Vries ! normaal zet je een markeringskruisje ?

  Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.