Holleeder: de val van de trap, een hoorcollege misdaadgeschiedenis

“Het leek mij altijd dat de grootste bedreiging voor onze vrijheden niet komt van mensen die misdaden plegen, maar van hoe de overheid daarop reageert, als er een vacuüm gevuld moet worden en de overheid dat gaat vullen.”

 Gisteren gaf advocaat Sander Janssen in de Bunker een soort hoorcollege misdaadgeschiedenis. Een briljant betoog, met in elk geval twee héél onwillige studenten: de officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher. Zelfs zodanig dat ‘de meester’ er een opmerking over maakte: “Ik zie u moeilijk kijken.”

Voor ons op de perstribune was het niet te zien, maar kennelijk straalden ze allebei (of een van hen, in elk geval Tammes) nogal wat misnoegen uit. Tammes reageerde erop: ze vond het niet overtuigend.

Daar raken we aan de kern van het hele proces. Het ging over de betrokkenheid van Willem Holleeder bij de aanslagen op Cor van Hout. Janssen toonde aan de hand van tal van oude en nieuwe dossierstukken en verklaringen zeer overtuigend aan wat destijds de gangbare gedachte was in het milieu. Bij mensen die zowel Cor als Willem goed kenden.

Ik heb daar zelf ook veel mensen van gesproken, wat Janssen naar voren bracht was volkomen herkenbaar. Cor nam Willem kwalijk dat hij zich bij de tegenpartij had aangesloten: Klepper en Mieremet. De tegenpartij die verantwoordelijk was voor de aanslagen op hem. Ook in Holleeders betrokkenheid bij de derde aanslag geloofde niemand. Dat beeld veranderde pas nadat Astrid – en in haar kielzog Sonja en Sandra en Peter de Vries – Holleeder aanwezen als de psychopaat die overal de hand in had. In de publieke opinie – en voor ‘de overheid’ – was Holleeder vanaf dat moment de ‘Judas’.

De eerste zin van dit stukje is overigens niet van Janssen, maar komt uit de Netflix-serie The Staircase.  Een vrouw valt van de trap, haar man wordt door de politie meteen als verdachte beschouwd. De man is een bekend schrijver, die in columns in de plaatselijke krant nogal kritisch was over politie en justitie. ‘De overheid’. De politie en het OM gedragen zich een beetje als Tammes en Stempher: hun ongeloof in een gewone val straalt van hun (in de serie grijnzende) gezichten.

Ik heb de serie nog niet helemaal gezien, wat mij betreft kan het nog alle kanten op, ik wil er ook nog niet teveel van weten. Het is een waargebeurd verhaal, ik kijk er sceptisch naar. Tot nu toe kan ik mij de twijfels van de politie wel voorstellen, al is er wel één opvallend gegeven waaruit blijkt dat ‘de tegenpartij’ op zijn minst weinig ervaring heeft met dit soort zaken. Of daar gewoon niet aan wil.

Het gaat erom dat er veel bloed is vrijgekomen bij ‘de val van de trap’. Dat vindt de politie vreemd en onwaarschijnlijk. Je kunt je die reactie voorstellen, als je niet weet dat het in de praktijk heel goed mogelijk is – en ook geregeld voorkomt – dat er bij een val van de trap veel bloedverlies kan zijn. Door een paar scherpe snijwonden, van een muur of een scherpe rand.

In de serie kost het de verdachte meteen al driekwart miljoen euro aan advocaten en deskundigen om zijn onschuld aan te tonen. Rechtspraak in de VS is duur. Iemand zonder geld was zonder meer veroordeeld, hoe het afloopt weet ik nog niet. 

Wat dat betreft hebben we in Nederland geen klagen: Holleeder heeft de beste verdediging die hij zich kan wensen (foto boven: Robert Malewicz en Sander Janssen). Maar of dat genoeg is om het beeld van het monster dat in de media is gecreëerd om te buigen?

Ik ben de aantekeningen aan het uitwerken, tussen tal van andere bedrijven door, dus het kan nog even duren, maar het wordt in elk geval vervolgd. Het ‘lesje geschiedenis’ begint bij Klaas Bruinsma, die in conflict komt met de Joego-maffia door een geripte partij drugs. Waarna er een ongekende golf van liquidaties volgt. Net als bij de Mocromaffia: ook daar begon alles met een ruzie over een partij drugs. 

Voor wie het gemist hebben: het ging gisteren om de opheffing van de voorlopige hechtenis voor de moord op Cor. Op 26 juni reageert het OM. Jammer dat we vanaf de perstribune de gezichtsuitdrukking van Holleeder dan niet kunnen zien. Gisteren had hij soms de ogen dicht (zo bleek uit wat opmerkingen), maar hij luisterde zeer geconcentreerd.

7 Reacties

 1. Anoniem
  15 juni 2018 - 11:09

  Heel de Amsterdamse “onderwereld” weet dat Willem Cor niet heeft laten afschieten.

  Reply
  • Piet
   15 juni 2018 - 14:04

   Weet die hele Amsterdamse onderwereld dan ook wie Cor wel heeft laten afschieten, en waarom?

   Reply
   • Anoniem
    15 juni 2018 - 23:25

    Iedereen weet wie en waarom!! Omerta

    Reply
 2. Rwxrwx
  15 juni 2018 - 14:24

  Nah het gaat erom dat de verwondingen niet strookten met een val van de trap.

  Beste R.,

  Omdat de politiemensen daar geen ervaring mee hadden.

  Hendrik Jan

  Reply
 3. Joop
  15 juni 2018 - 23:53

  Er is een Nederlandse zaak waarbij justitie, op basis van onderzoek van een hobbyist, de rechter overtuigd dat het onmogelijk dat een matras in brand kan gaan door in slaap te vallen met een brandende sigaret.

  M,a.w.: Als politie of justitie je iets in de schoenen willen schuiven dan wordt er wel bewijs geconstrueerd.

  Reply
 4. Keepowone
  16 juni 2018 - 06:03

  Kijk ook eens wat andere documentaires over die Staircase man Hendrik jan. Dit is weer zo een making a murderer opzet, de man is zo schuldig als wat. Net zoals die freak uit making a murderer trouwens.

  Reply
 5. Batman
  16 juni 2018 - 22:32

  Het betoog van de advocaten van Holleeder in deze zaak is goed te volgen. Als je gelooft in de onschuld van Holleeder, dan zijn dit de bekende argumenten. Enigszins verrassend vond ik wel dat zij ook als motief aanvoerden dat Holleeder niet de middelen had om de aanslag op Van Hout uit te laten voeren.

  Waar het wat mij betreft wringt is dat het betoog van Sander Janssen automatisch alle verklaringen van direct betrokkenen (en ook wat Holleeder er zelf over heeft gezegd) kwalificeert als onzin, leugens, napraten enz. Met andere woorden een complot tegen Holleeder. Ik ben daar nog niet helemaal van overtuigd moet ik eerlijk zeggen.

  Een ander zwak punt vind ik dat de verdediging weg blijft van de relatie tussen Soerel, Holleeder en Hillis. Hier zou toch ook nog wel wat meer over te zeggen zijn, maar zodra het mogelijk mensen kan raken die nog in leven zijn, of een grotere rol van Willem in het geheel betekent blijft men daar van weg.

  Als voorbeeld daarvan noem ik de aanslag op Ferry de Kok, die Janssen in zijn betoog aanhaalt. (Ik teken hier bij aan dat ik me slechts baseer op het verslag van het Parool, ik weet niet precies wat er ter zitting gezegd is). De aanslag op Ferry de Kok wordt genoemd, mij ontgaat de context eerlijk gezegd een beetje, maar er wordt met geen woord gerept over de mogelijke betrokkenheid van Hillis bij deze aanslag. De theorie is namelijk dat Hillis de Kok heeft laten beschieten omdat die zijn naam heeft laten vallen bij een incasso. Ik weet niet hoeveel incasso’s Hillis pleegde in die tijd, maar het voorval speelt ongeveer 2 maanden na de ‘ijsmuts’-incasso van Hillis op Endstra, waarna Endstra besluit Mink Kok (een jeugdvriend van Ferry de Kok) een lange brief te schrijven om zijn hulp in te roepen. Er valt trouwens nog wel wat meer over deze aanslag te zeggen, maar dat gaat nu te ver.

  Terug naar de liquidatie op Cor van Hout. Als je niet helemaal van de onschuld van Holleeder overtuigd bent, zijn er ook alternatieve scenario’s te bedenken, die wel meer recht doen aan de verklaringen van verschillende getuigen.

  Als eerste een opmerking van Holleeder’s advocaat Jan-Hein Kuijpers tijdens het passage-proces (terug te lezen via Bondtehond: https://bondtehond.blogspot.com/2007_11_20_archive.html). Kuijpers noemt daar een aantal criminelen op die bij Endstra hebben geïnvesteerd en nooit hun geld hebben teruggezien. In het rijtje criminelen noemt hij ook de naam Cor van Hout. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik dit verder nooit ergens heb gelezen en ik weet niet of dit een verspreking van Kuijpers is geweest. Mij leek het in de context van Van Hout die Van Essen al in de gevangenis waarschuwde zijn geld terug te halen, niet echt logisch maar goed.

  Stel dat Van Hout inderdaad zijn geld bij Endstra had ondergebracht, dan ligt daar mogelijk een motief. Misschien dat Van Hout ook zijn geld kwam opeisen en zich daarom ook laatdunkend over Hillis en waarschijnlijk ook wel over Holleeder uitliet. In de ogen van Cor was Holleeder na de 1e aanslag op zijn leven een overloper, bij de 2e aanslag had Holleeder er in de ogen van Cor minimaal weet van en had hem niet gewaarschuwd en nu kreeg hij zijn geld door toedoen van Holleeder en Hillis ook nog eens niet terug. Tussen de bedreiging van Endstra door Paja op het kantoor van Moskowicz en de dood van Cor zitten ruim een maand. In die tussentijd was het voor mensen als Cor en Mieremet wel duidelijk dat zij buiten de boot zouden vallen. Misschien heeft Cor wel gedreigd een boekje open te doen.

  Er is ook nog een heel ander scenario mogelijk, het nucleaire scenario. Een scenario dat zowel voor het OM als de verdediging van Holleeder grote consequenties heeft en om die reden vermoed ik nooit als een reëel scenario besproken zal worden. Een scenario waarbij de Achterdam wel degelijk een rol speelt, maar ook een scenario waar ik ernstig over getwijfeld heb of ik het op zou schrijven. Het is in mijn ogen echter ook het scenario waar de puzzelstukjes het best op hun plaats vallen. Het betekent namelijk dat Holleeder Van Hout wel heeft laten liquideren, maar dat dit met medeweten van Sonja is gebeurd.

  Om dit te onderbouwen, ga ik terug naar een verklaring van Holleeder die tijdens de 3e procesdag op 9 februari ter sprake komt.

  Holleeder geeft hier aan, dat hij Cor een paar dagen voor zijn dood nog gesproken had. Dit was op verzoek van Sonja omdat Cor een andere vrouw had.

  Je vraagt je af wat er daar besproken is. Holleeder als een soort Doctor Phil, die aan relatiebemiddeling tussen Sonja en Cor doet ? Waarom sprak Sonja zelf niet met Cor, waarom had ze Holleeder nodig ?

  Je kunt je voorstellen dat Sonja door deze nieuwe ontwikkeling bang was financieel buiten de boot te vallen. Van een objectieve boedelscheiding zou nooit sprake kunnen zijn omdat Cor niets op zijn naam had staan. Pas na Cor’s dood zouden haar kinderen zijn bezittingen erven. Waarschijnlijk zou Cor’s loyaliteit bij leven eerder bij zijn nieuwe vlam komen te liggen dan bij haar, zodat een toekomst in de bijstand voor haar op de loer lag. Misschien ging het gesprek tussen Cor en Willem wel daarover. Bij Cor’s dood zou haar dit rampscenario echter van tafel zijn. Zij zou dan het beheer krijgen over de Achterdam.

  Dit is wat er tijdens de zitting over gezegd wordt:
  “Rechter: Francis was al meerderjarig.

  Holleeder: Dat kan. Dat is het verschil tussen hoe ik denk en hoe u het zou regelen. Bij ons is de afspraak: als de kinderen het erven, heeft Sonja het beheer en zij regelt het voor de kinderen. Als Francis meerderjarig is, krijgt ze nog niet meteen de toezegging over het geld.

  Officier van justitie Tammes: Is het weleens bij u opgekomen dat Cor er misschien anders over dacht? Er stond iets heel anders op papier: niemand een cent, behalve de kinderen. Dat is een heel ander verhaal dan wat u hier opdist.”

  Stel dat er hier een aantal zaken samenkomen. Cor die Holleeder beledigt, misschien wel dreigt met openheid van zaken te geven in verband met de situatie rondom Endstra. Cor die daarnaast Hillis beledigt en Sonja die door Cor zonder al te veel financieel perspectief wordt achtergelaten.
  Misschien dat Holleeder wel zo iets tegen haar gezegd heeft als: Ik ga wel met hem praten en als hij niet tot reden komt, dan regel ik wel iets. Dan heb jij in ieder geval de Achterdam. Die ouwe moet trouwens ook niets van hem hebben, dus die doe ik er ook nog een plezier mee.

  Vervolgens vraagt Holleeder Hillis of die e.e.a. kan regelen. Hillis laat dit via Soerel lopen. Het verklaart waarom Holleeder open is over het betalen van de schutters tegenover zijn zussen. Hij heeft Sonja namelijk met de liquidatie op Cor een paar miljoen rijker gemaakt. Mogelijk verklaart dit ook de latere ruzie tussen Holleeder en zijn zussen. Toen hij uit de gevangenis kwam, had hij volgens geruchten minder geld te besteden. Misschien dat hij daarom in 2013 weer om het geld van het huis in Spanje kwam. Willem redeneert dat hij haar geholpen heeft, anders had zij niets. Nu heeft hij haar nodig dus kan ze wel iets terug doen. Hij is ook bang voor de deal die zij gemaakt heeft met justitie en gaat misschien ook daarom zo door het lint. Het kan toch niet zo zijn, dat hij met medeweten van zijn zussen iets gedaan heeft, waar Sonja het grootste voordeel bij heeft gehad en hij nu door hen wordt opgehangen ?.

  Dit scenario wordt ondersteund door:
  – Aantekening van Peter R. de Vries na de dood van Cor, waarin Holleeder emotioneel aangeeft dat er niet naar Hillis gewezen mag worden.
  – De uitspraken van Willem Endstra. Volgens hem heeft Willem gezegd dat hij Cor heeft laten omleggen.
  – De verklaringen van Sonja en Astrid die zeggen dat Willem zegt je weet toch dat ik Cor heb laten doen. (Dat wisten ze inderdaad al van tevoren).
  – De verklaring van Sonja en Astrid omtrent het huis dat aan Hillis gegeven moest worden. Holleeder kon hier naar hen open over zijn, omdat zij wisten dat de schutters betaald moesten worden.
  – Ook de 2e opmerking dat Sonja hem uitlegt dat ze niet over het geld van het huis beschikt en waarna Willem zegt, dan heb ik wel een probleem want ik moet Hillis betalen kan in die context geplaatst worden.
  – De verklaringen van Sandra over het gedrag van Willem rond de dood van Cor.
  – De verklaringen van Fred Ros, die Soerel aanwijst als opdrachtgever. Overigens kan de opmerking van Fred Ros over “een potje maken” ook betrekking op bovenstaand scenario hebben.
  – Niet te vergeten de opname waarop Willem zegt dat Sonja Cor ook dood wilde hebben.
  – De opname (na de dood van Hillis) waarin Willem lachend tegen Astrid zegt dat het boek van HJK waarin naar Hillis gewezen wordt als opdrachtgever een extra alibi oplevert.

  Ik geef toe dat er andere verklaringen zijn, die alternatieve scenario’s ondersteunen. Maar bovenstaande verklaringen zijn van de meest direct betrokkenen. Bij andere verklaringen kun je eerder spreken van ‘hearsay’.

  Beste Batman,

  Het voert te ver om hier nu helemaal op in te gaan, maar als later het verhaal van de advocaat klaar is moet je er nog maar eens naar kijken, er zijn nogal wat onderdelen waar je de plank echt misslaat.

  Hendrik Jan

  Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.