Ronald van Essen: de miljoenenjacht op de Erven Endstra

Gisteren diende bij het Gerechtshof het verzoek van Ronald van Essen om een voorlopig getuigenverhoor toe te wijzen, zodat mensen gehoord kunnen worden over het reilen en zeilen bij Willem Endstra. Op het lijstje: Willem Holleeder. De rechtbank besloot eerder het getuigenverhoor niet toe te staan. Ik kon er gisteren niet bij zijn, maar Koen Voskuil (AD) en Maarten van Dun (Parool) waren er wel.

Veel nieuws was er niet te noteren, er zijn wel wat intrigerende vragen. Ik meen mij te herinneren dat in de beginperiode van de xtc-handel, toen Van Essen zijn miljoenen verdiende, xtc nog niet verboden was. Zou dat nog verschil maken? Blijft natuurlijk dat het wel om zwart geld gaat: hij had minstens 30 miljoen gulden belegd bij Endstra. De basis voor diens onroerend-goed imperium.

Van Essen kan aannemelijk maken dat hij zo’n bedrag heeft geïnvesteerd en nooit heeft teruggekregen. Maar daarmee ben je er niet: in hoeverre is dit het probleem van de Erven Endstra, met name broer Haico, die samen met Willem voor en na diens dood betrokken was bij deze zaken. Dat de opdracht voor de moordaanslag op Van Essen (Kerst 1999) van Willem Endstra kwam, zal lastig te bewijzen zijn: het idee is toch dat het vooral andere criminelen waren die dit bekokstoofden, met enige medewerking en wellicht goedkeuring van Endstra. Van Essen ziet dat anders: volgens hem was het Willem Endstra die de opdracht gaf  voor de aanslag.

Van Essen is niet de enige die graag wat van zijn geld terug wil van de Endstra’s. Het Parool: “Op de tribune zaten een aantal kleurrijke figuren, van wie sommigen ook claimen nog geld van de erven Endstra tegoed te hebben. Zij volgen Van Essens procedure met belangstelling.” 

Grootste bottleneck: het Openbaar Ministerie sloot in 2011 een deal met de familie Endstra, waarin die voor veertig miljoen euro strafvervolging voor witwassen en belastingontduiking afkocht. De vereffenaar zegt dat het niet is toegestaan geld met een criminele herkomst uit te keren: dat zou feitelijk neerkomen op witwassen. Volgens Hans Koets, de advocaat van de familie Endstra, is er helemaal geen zwart geld meer te verdelen, “dat slaat kant noch wal.”

Op 4 september wordt beslist of er een voorlopig getuigenverhoor komt.

Een reactie van Siem:

“Bijzonder punt in het verweer door  het OM vandaag, waar het de vordering in Hoger Beroep van van Essen op de erven Endstra betreft:

– Niet vatbaar voor toewijzing, de claim: omdat het criminele gelden betreft die niet in een civiele procedure verhaald kunnen worden.

Vandaar al die buitengerechtelijke schikkingen: met zus Sonja Holleeder. weduwe Mieremet, weduwe Klepper, Haico Endstra etcetera. Criminele gelden kunnen niet in een civielrechtelijke procedure verhaald worden. Daar heeft het OM, enkel het OM, de macht der schikkingen voor: het exclusieve recht om buitengerechtelijk criminele gelden te kunnen claimen, zonder procedure,

In een strafzaak overigens, kan al het in beslag genomen vermogen zonder probleem verbeurd worden verklaard,

Waarom dan geen strafzaken tegen deze belangrijke sleutelfiguren? Simpel. Een schikking wordt, met geheimhouding van details, gemeld. Strafzaken tegen de sleutelfiguren, met het risico op blootlegging van alle details, is te riskant gebleken voor het OM. Een hoger doel van het OM, de vervolging van Holleeder, stond dat in de weg.

Deal zussen: definitief afgerond in 2015
Deal Haico: definitief afgerond in 2015

Conclusie: de overheid (het OM) kan via een buitengerechtelijke schikking criminele gelden naar zich toe trekken, Een schikking, met criminelen houdt voor criminelen een beloning (niet strafrechtelijke vervolging) in, na een akkoord over inlevering van criminele verdiensten.

Maar, een (voormalige) crimineel die zijn aantoonbare ingelegde gelden keurig civielrechtelijk terug probeert te vorderen is volkomen kansloos. Omdat van Essen niet op de stoel van van het OM zit. en geen enkele, net zoals het bij het OM, uitoefeningsmacht heeft waardoor de Endstra ‘s alsnog zouden moeten schikken.

Dat noemen we rechtsongelijkheid.”

13 Reacties

 1. Bert
  19 juli 2018 - 10:52

  XTC staat volgens wiki sinds 1988 op de lijst van hard drugs.
  Van Essen’s claim bij Enstra is volgens o.a. crimesite :’‘Ruw overzicht vanaf 1990 zoals het in mijn hoofd zit gecombineerd met feiten’’
  Volgens NRC: ‘Een medewerker van ABN Amro vertelde indertijd dat een handlanger van Van D. sinds begin 1991 om de week langskwam met een grote tas Britse ponden.’
  Ton van D was v Essens ‘partner’.
  Volgens jou eigen boek (stille willem) leerden ze elkaar kennen toen van D een huis kocht van van Essen, begin jaren 90. Ze zijn in 1992 aangehouden en in 93 veroordeeld.
  Kennelijk is dus een zeker deel verdient in de tijd dat het al op lijst 1 stond. Wat niet weg neemt dat van Essen niet al eerder aardig verdiend kan hebben met XTC.
  PDF uit een WOB: Door van Essen en Endstra is ‘in de jaren rond 1990 voor gezamelijke rekening en risico onroerend goed aangeschaft’. Kan geld zijn van voor 1988 natuurlijk.

  https://www.crimesite.nl/vriendschap-miljoenen-en-een-moordaanslag/
  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/06/de-oude-garde-zit-nog-steeds-in-de-drugs-1608217-a689191
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-818218.pdf

  Reply
  • Jorrit
   19 juli 2018 - 18:31

   @Bert

   Ronald van Essen heeft veel geld verdiend met de XTC dat is wel duidelijk in de jaren 90” vroeger weet ik dat hij ook altijd al goed geld verdiende met een transportbedrijf, en later heel goed boerde met antiek.
   Geld had die dus grotendeels al, is alleen maar meer geworden doordat die in de XTC ging. Eerst zelfstandig, maar werd pas echt spectaculair met Ton van Dalen erbij, en Danny Leclere. Toen groeide de bomen helemaal de hemel in qua geldinkomsten. Ronald en Ton hebben allebei toen geld ingelegd bij Endstra. Ronald iets meer als Ton. Bij San Kong (die chinees) heeft Ton met tussenkomst van Sam Klepper getracht dingen te regelen. Maar zoals altijd bleef bij Endstra de poet uit. Als zoethoudertje kon Ton een Aston Martin krijgen van Willem Endstra. Daarom moest Holleeder ook achterin de chinees gaan zitten en zei Klepper dat die meneer heel erg boos was hahaha.. vindt je het gek zo Aston is nog geen druppel met wat Ronald en Ton ingelegd hebben. Terwijl Willem Endstra strafvervolging had afgekocht voor dat witwassen van dat XTC geld van Ronald en Ton. Endstra afgekocht en Ronald en Ton hadden ervoor in de bak gezeten. Endstra is de grootste vastgoedbelegger van Nederland geworden door crimineel geld. Ronald en Ton hun geld stond aan de basis van het Endstra imperium. Later dijde dit uit doordat ook andere top criminelen investeerden. En zo mengde witgeld uit legale transacties met zwartgeld met alle Endstra bedrijven.

   Reply
   • bert
    19 juli 2018 - 23:29

    HJK vroeg zich af of het geld dat bij Endstra belande verdient was voor of na 1988, het op lijst 1 belanden van XTC. Daaruit volgt de vraag of dat wat uit maakt. Juridisch, opsporings technisch en aandrang bij het OM om dit uit te zoeken.

    Reply
 2. Butch
  19 juli 2018 - 20:10

  Als jurist benader ik het als volgt: Je moet de twee zaken volledig los zien. Aan de ene kant is er het strafrechtelijk vraagstuk: “Is het geld op illegale wijze verworven?” Daarover zou gestegeld kunnen worden door het moment van verkrijgen en het moment van strafbaarstelling van handel in xtc en vooral of daar overlap in bestaat. De kans is klein dat er nog boekhouding uit die tijd bestaat. Aan andere kant het fiscaal vraagstuk: “Is over dat al dan niet illegaal verkregen vermogen belasting betaald?” En uit de beantwoording van die vraag zou weer het strafrechtelijk vraagstuk kunnen ontstaan: “Is dat met opzet en daarmee ontduiking?” De belastingdienst gaat normaal gesproken niet op de stoel van de strafrechter zitten en andersom ook niet. Dus de vraag of dat geld illegaal verkregen is maakt voor de beoordeling of het zwart geld is in principe niets uit.

  Reply
 3. dikke Lien
  20 juli 2018 - 00:05

  Dat ontneming gedoe was er niet in 1992. Althans niet zoals nu. En dan nog is er geen ontnemingsuitspraak geweest destijds blijkbaar. De rechter kan nu wel zeggen ja is crimineel geld dus wat zeur je nou maar er kan niet meer ontnomen worden nu. Er is geen vonnis. De belasting heeft hem al aangeslagen voor het geld dat hij bij Endstra heeft ondergebracht. De belasting gaat daarmee wel degelijk op de stoel van de rechter zitten lijkt me.

  Reply
 4. Jeroen
  20 juli 2018 - 00:31

  Er was altijd een boekhouding aanwezig van Ronald van Essen op het kantoor van de familie Endstra op de Apollolaan 109. Maar de boekhouding was opeens verdwenen na de poging tot liquidatie op Ronald van Essen. De boekhouding werd altijd beheerd door Astrid Endstra. Astrid is een van de getuige die Ronald wilt horen. Natuurlijk wilt Ronald van Essen vragen “waar is mijn boekhouding in godsnaam gebleven Astrid?”. Het is wel een merkwaardig feit dat er altijd een boekhouding van Ronald van Essen was, en dan bedoel ik van 1984 tot de aanslag kerst 1999, en dat de boekhouding opeens is opgelost na de aanslag! Dat kan haast geen toeval zijn! Ik snap heel goed dat Ronald van Essen een openbaar getuigenverhoor wilt!

  Reply
 5. Jeroen
  20 juli 2018 - 00:42

  De advocaten van Endstra zeiden in de zaak ” aan het twitteren van Ronald van Essen kun je merken dat hij gefrustreerd is!”.
  Ten eerste door het opdracht geven van de aanslag van uw CLIËNT HAICO ENDSTRA is Ronald niet meer in staat om te twitteren! Hij is links verlamd, ziet nog 15%, en heeft hersenbeschadiging, en dat komt door uw cliënt! Schande z’n uitspraak!
  Meneer de advocaat als u door uw hoofd zou zijn geschoten, en al uw bezittingen zijn afgepakt, en uw leven is verwoest, en dat van uw vrouw en kinderen! En iemand zegt u na ruim 18 jaar dat u gefrustreerd bent!
  Schande meneer de advocaat. Den Hollander heet die advocaat. SCHANDE! SCHANDE, SCHANDE, SCHANDE! GA U SCHAMEN!

  Reply
 6. Jeroen
  20 juli 2018 - 00:51

  Als Ronald geen getuigenverhoor mag houden, wat houd dat dan in? Dat je dan beter voor eigen rechter kan spelen zoals Willem en Haico Endstra gedaan hebben? Die zijn schatrijk geworden door liquidaties, en investeerders oplichten. En ze krijgen ook nog is steun van De Staat, en het Openbaar Ministerie. Bizar verhaal zo toch? Maar dit is de werkelijkheid!
  En hier is dan met twee maten gemeten! De ene crimineel krijgt tientallen, misschien wel honderden miljoenen. De andere moet knokken voor een openbaar getuigenverhoor! Ik kan het niet rijmen, jullie wel???

  Reply
  • Thomas
   20 juli 2018 - 11:35

   De Endstra’s hadden natuurlijk wel al op een “eerlijke” manier een familievermogen vergaard.

   Doordat het criminele vermogen vermengd is geraakt met het eerlijke geld, is het vrijwel onmogelijk om te herleiden wat nu wel en wat niet eerlijk verdiend is.

   Geld wat stom is, maakt nu eenmaal recht wat krom is.

   Reply
   • Witroosje
    20 juli 2018 - 14:30

    Er kleeft wel bloed aan het geld, dus dat brengt geen geluk. Gezondheid en tijd zijn niet te koop, hoeveel geld je ook mag hebben.

    Reply
    • Anoniem
     20 juli 2018 - 19:57

     Gezondheid is soms wel te koop. Maar nooit goedkoop.

     Reply
 7. VandaagAnoniem
  20 juli 2018 - 16:06

  Van Essen loopt weg met Peter R de Vries. Opmerkelijk want eigenlijk beweren beide het tegenovergestelde. Of Endstra zit achter de liquidaties of Holleeder. Of van Essen heeft gelijk of Peter R de Vries.

  Reply
 8. sokkie
  27 juli 2018 - 01:29

  Ik stoor me enorm aan de rol van Peter r de Vries,want die zelfde Peter r de Vries maakte wel een aflevering over het doen en laten van Endstra.Hij zei nog net niet Holleeder heeft Endstra niet afgeperst maar liet publieke opinie dit invullen.Ja die beelden en geluid kreeg die ook van Holleeder rest was van Peter r de Vries zelf.Maar nu die met zussen Holleeder samenwerkt wordt er opeens vuil spel gespeeld. Neem moord op Endstra. Ik vind het aanneemlijker dat Mieremet dit fixte dan Holleeder. Was namelijk niet Endstra die tegenover advocaat Ria Eelzak, een dringende boodschap naar Mieremet gaf zovan kerel je krijgt dit van me en ga nu niet piepen want kan het geld ook aan iemand anders geven. En dan zegt een van de zussen Holleeder met natte ogen dat Endstra bang voor Holleeder was en voor Mieremet en hillis niet? En dan zie je in diezelfde aflevering terug hoe het van Essen verging.

  Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.