Disclaimer

De kleine lettertjes:
In deze disclaimer wordt verstaan onder de eigenaar, de eigenaar van Misdaadjournalist.nl; het gebruik(en), alle denkbare handelingen; u, de gebruiker (bezoeker) van Misdaadjournalist.nl; de content, alle in Misdaadjournalist.nl aanwezige inhoud.

Rechten en plichten op het Internet:
Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrenst door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen. Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken. Voor nadere informatie verwijst de eigenaar u naar deze informatieve website.

De spelregels:
Het navolgende is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan kunnen inbreuk op de intellectuele rechten van de eigenaar of die van derden maken. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen is geheel voor eigen rekening en risico toegestaan mits een link naar betreffende artikel en naamsvermelding duidelijk is aangegeven. Misdaadjournalist.nl maakt gebruik van de Creative Commons licentie. Nadere uitleg van deze licentie treft u hier aan.

Fotopersdienst:
De meeste fotografie in onze database is rechtenbeschermd materiaal: rights managed (RM). Deze kunnen door de media en aanverwant worden gebruikt conform een tarief gehanteerd dat is opgebouwd uit variabelen, zoals grootte van het gebruik, oplage, binnenwerk of cover, soort uitgave, enzovoorts. Voor meer informatie en bestellingen dient u DIT MAILADRES te gebruiken.

Ingezonden zaken:
Door middel van het opsturen van tekst-, audio- of beeldmateriaal (hierna Materialen) naar de redactie van Misdaadjournalist.nl verklaart u uw akkoord met het volgende: u garandeert dat u bevoegd bent de door uw aangeleverde Materialen openbaar te maken en te verveelvoudigen en dat deze Materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom. Misdaadjournalist.nl verkrijgt een onbeperkte licentie tot het openbaar maken en verveelvoudigen van de door jou aangeleverde Materialen. Deze bevoegdheid omvat, maar is niet beperkt tot, het zonder beperking herhalen van de Materialen, het bewerken van de Materialen, en het openbaar maken dan wel beschikbaar stellen van de Materialen via televisie, internet, mobiel en ieder ander medium nu bekend of in de toekomst ontwikkeld. Misdaadjournalist.nl is gerechtigd de hiervoor omschreven rechten aan de aan haar gelieerde partijen door te geven.

Contact:
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties kunt u zich wenden tot onze redactie.

2 Reacties

 1. Michiel
  9 december 2016 - 08:33

  Hjk is het waar van kokkie kijk jij er ff naar aub.
  Het is toch niet normaal Eindelijk iemand die schrijft hoe het misschien zou kunnen zijn en die wordt vermoord

  Reply
 2. Anoniem
  19 maart 2018 - 11:32

  Mijnheer Korterink,

  het letterlijk citeren van een zondagsbrief is geen anonimisering, maar onzorvuldig omgaan met uw bronnen.
  Nogmaals: wie creëert hier nu een risico op traceren van de betreffende namen?

  Groet,
  Nico

  Beste Nico,

  Uw gemeentelid is geen bron en ik heb u alleen gewaarschuwd dat het onverstandig is zulke privacy-gevoelige gegevens online te zetten. Dat u er niet veel van begrijpt, blijkt ook uit het feit dat u uw volledige naam in de reactie zet. Dat maakt het traceren nog veel gemakkelijker.

  Hendrik Jan

  Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.